Geschiedenis

Uvon is regionaal georganiseerd in 5 netwerken (UVON-noord (Friesland/Groningen/Drenthe), Overijssel, Gelderland, Brabant, Zuid-Holland). Sinds 1998 is Uvon IJssel-Vecht actief in deze regio. De wortels van Uvon liggen echter in Frankrijk. Voortgekomen uit de FCEM:  Femmes de Chefs d'entreprises Mondiales, waar na WO II de vrouw van een omgekomen grootindustrieel besloot de onderneming van haar man voort te zetten. Om haar positie te versterken richtte deze dame, Yvonne Foinant, een vereniging op van vrouwelijke ondernemers die in dezelfde situatie verkeerden. Op die manier kon ze de bijzondere omstandigheden waar zij in zaten, bespreken met haar vrouwelijke lotgenoten en legde zij de basis voor wat nu Uvon heet.

De afkorting Uvon staat voor Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland. Omdat de afdelingen onderling nauwelijks contact hebben is er een groot verschil in cultuur per afdeling ontstaan. In Overijssel is de sfeer warm en betrokken, een echte sisterhood. Wij vertalen de afkorting dan ook graag in Uniek Vrouwelijk Ondernemers Netwerk!

 

Vrouwen met passie voor ondernemen