Lid worden?

Wat zeggen de leden over UVON:

"Bij de UVON vind ik geestverwanten en een klankbord"
"De UVON is een inspiratiebron voor mijn ondernemerschap"
"De UVON stimuleert mij als ondernemende vrouw"
"De uitwisseling van ervaring tussen oudere en jongere leden is zeer waardevol"
"De UVON is: op een prettige manier nieuwe zakelijke en soms persoonlijke contacten leggen."

Interesse?

Ben jij een vrouwelijk ondernemer en spreekt bovenstaande je aan? Wanneer je wilt kennismaken met UVON kan dat. Stuur ons via het contactformulier je aanmelding als aspirantlid. Het bestuur bekijkt of jouw aanmelding past bij de reeds aanwezige leden en beoordeelt of met jouw lidmaatschap een bepaalde branche niet oververtegenwoordigt wordt. Wanneer dit niet het geval is ontvang je een uitnodiging voor de eerst volgende bijeenkomst. Dan kun je kennismaken met ons netwerk en ondervinden of UVON IJssel-Vecht bij je past. Iedere maand vindt een bijeenkomst plaats, behalve tijdens de zomervakantie.

Je kunt je aanmelden als aspirantlid indien je ingeschreven staat bij de KvK en minimaal twee jaar een eigen bedrijf runt dan wel een managementfunctie uitoefent. UVON biedt je de mogelijkheid om binnen een half jaar drie bijeenkomsten te bezoeken. Tijdens de eerste bijeenkomst stelt de voorzitter je voor en jij vertelt in het kort iets over je bedrijfsactiviteiten en interesses. Na drie bijeenkomsten beslis je of je lid wilt worden.

Branchebescherming

Bij de UVON is sprake van branchebescherming. We proberen onze vereniging interessant te houden door een zo gevariëerd mogelijk aanbod aan disciplines. Dat wil niet zeggen dat er geen doublures zijn. Het bestuur beoordeelt vooraf of er nog ruimte is voor jouw branche. 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 100,- per jaar, voorafgaand te voldoen. Dit bedrag is exclusief € 25 tot € 30 voor het diner en drie drankjes tijdens de bijeenkomsten. Wanneer je later in het jaar instroomt, wordt de lidmaatschapsbijdrage hierop aangepast. Daarnaast betaal je een éénmalig entreebedrag van € 25,-. UVON verstrekt hiervoor facturen zonder BTW. 

 

Vrouwen met passie voor ondernemen