UVON IJssel-Vecht

UVON IJssel-Vecht is een zakelijk netwerk waar vrouwelijke ondernemers uit Zwolle en de regio IJssel-Vecht contacten met elkaar kunnen leggen, kennis delen en inspiratie opdoen. Onze slogan: "Vrouwen met passie voor ondernemen" betekent dat ons netwerk zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij datgene wat ondernemende vrouwen van deze tijd drijft. We zijn kritisch, gedreven en durven te zeggen wat we vinden. We hebben een interessante mix uit diverse beroepsgroepen.

 

Uvon-bijeenkomsten-2017

Zwols vrouwenplatform

Uvon heeft zich aangesloten bij het Zwols Vrouwenplatform en levert daarmee haar bijdrage aan het leggen van verbindingen tussen alle vrouwen in Zwolle en omgeving.
Bezoek de website van het Zwols Vrouwenplatform voor meer informatie.

Agenda

26 januari 2017

Op donderdag 26 januari organiseert het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor de Uvon-leden omdat we hier besluiten nemen over de financiën, het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en de leden nieuwe bestuursleden mogen benoemen. Sandra Langebeeke, die de afgelopen jaren secretaris was van de vereniging, stelt zich niet opnieuw beschikbaar voor een bestuursfunctie. Haar bedrijf is de laatste jaren enorm gegroeid en dit staat op gespannen voet met het werk voor onze vereniging.

Pop-up - kerstbijeenkomst!

14 december 2016

We werden geheel in kerstsfeer ontvangen met een glaasje bubbels en muziek van Be Morris, bij restaurant Humprey's. Na de installatie van alweer het 9de nieuwe lid dit jaar, gingen we aan tafel voor een 3-gangen diner. Aan de hand van een doosje met kaarten, waarop verrassende vragen stonden, hebben we het jaar doorgenomen. Be heeft onze hele avond begeleidt op gitaar met zijn hart en ziel sprekende muziek en Jeanet heeft heel spontaan nog een prachtig kerstgedicht voorgelezen.

Er staan op dit moment geen berichten in het prikbord.